Ιατρική και Οδοντιατρική στην Κύπρο

Η διεθνής διάσταση της εκπαίδευσης είναι σημαντική και η Κύπρος έχει επενδύσει σε μεγάλο βαθμό στον τομέα της εκπαίδευσης όπου έχει προσελκύσει αρκετά διεθνή ιδρύματα στο εγχώριο εκπαιδευτικό σύστημα τα τελευταία 20 χρόνια.

Πλέον η Κύπρος παρέχει ποιοτική εκπαίδευση με διεθνή προσανατολισμό, ασφαλές και φιλικό περιβάλλον, προσιτό κόστος και με δυνατότητα χρήσης της αγγλικής ως κύρια γλώσσα διδασκαλίας. Οι ιατρικές σχολές στην Κύπρο συνδυάζουν διεθνή εμπειρία συνάμα με την τοπική υψηλού επιπέδου παροχή ιατρικών υπηρεσιών.

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου-Ιατρική

Το 6ετές πρόγραμμα Ιατρικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου διδάσκεται εξ ολοκλήρου στα αγγλικά και οδηγεί σε πτυχίο MD.

Η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου ιδρύθηκε σε συνεργασία με επιφανείς επιστήμονες από την Κύπρο και το εξωτερικό, οι οποίοι διακρίθηκαν σε παγκοσμίου φήμης θεσμούς και ιατρικά κέντρα. Η λειτουργία του βασίζεται σε οδηγίες της ΕΕ και σε διεθνή πρότυπα, που σημαίνει ότι οι απόφοιτοι διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα τα οποία μπορούν να εξασκήσουν σε όλη την ΕΕ.

Διάρκεια σπουδών και δίδακτρα:

Η διάρκεια σπουδών Ιατρικής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι 6 χρόνια ενώ και το πρόγραμμα σπουδών είναι Αγγλόφωνο. Οι αιτήσεις ξεκινούν από 1η Οκτωβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους και οι τρόποι εισαγωγής ποικίλλουν   ανάλογα με το ακαδημαϊκό προφίλ  του κάθε υποψηφίου σπουδαστή. Τα δίδακτρα είναι 19,000 ευρώ.

Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας – Nicosia University (St George’s, University of London)-Ιατρική

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Κύπρο προσφέρει 2 επιλογές. Το πτυχίο 6ετούς διάρκειας καθώς και το πτυχίο “μεταπτυχιακής” εισαγωγής (graduate entry) 4ετούς διάρκειας MBBS (σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του St George’s, University of London). Το 6ετές πτυχίο Ιατρικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας από τον Οκτώβριο του 2014 διδάσκεται και στην αγγλική γλωσσά. Το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου Ιατρικής (MD) ισοδύναμο με πτυχίο Bachelor of Medicine, πτυχίο Χειρουργικής (BMBS), το οποίο και απονέμεται από το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας. Η λειτουργία του βασίζεται σε οδηγίες της ΕΕ και σε διεθνή πρότυπα, που σημαίνει ότι οι απόφοιτοι διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα τα οποία μπορούν να εξασκήσουν σε όλη την ΕΕ.

Διάρκεια σπουδών και δίδακτρα:

Η διάρκεια σπουδών Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας είναι 6 χρόνια ενώ και το πρόγραμμα σπουδών είναι Αγγλόφωνο. Οι αιτήσεις ξεκινούν από 1η Οκτωβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους και οι τρόποι εισαγωγής ποικίλλουν ανάλογα με το ακαδημαϊκό προφίλ  του κάθε υποψηφίου σπουδαστή. Τα δίδακτρα είναι 18,000 ευρώ ανά έτος (για τα πρώτα 3 χρόνια) και 22,000 ευρώ ανά έτος (τα 3 τελευταία χρόνια).

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου-Οδοντιατρική

Το 5ετές πρόγραμμα Οδοντιατρικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου διδάσκεται εξ ολοκλήρου στα αγγλικά και οδηγεί σε πτυχίο BDS.

Το πρόγραμμα Οδοντιατρικής ενσωματώνει την απόκτηση ισχυρών επιστημονικών ακαδημαϊκών βάσεων παράλληλα με την παροχή υψηλού επιπέδου πρακτικών διεύρυνσης των κλινικών δεξιοτήτων.

Διάρκεια σπουδών και δίδακτρα:

Η διάρκεια σπουδών Οδοντιατρικής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι 5 χρόνια ενώ και το πρόγραμμα σπουδών είναι Αγγλόφωνο. Οι αιτήσεις ξεκινούν από 1η Οκτωβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους και οι τρόποι εισαγωγής ποικίλλουν ανάλογα με το ακαδημαϊκό προφίλ  του κάθε υποψηφίου σπουδαστή. Τα δίδακτρα είναι 19,000 ευρώ.

.

Το MEDFC ως επίσημα αναγνωρισμένο κέντρο αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες των αιτήσεων προς το Πανεπιστήμιο καθώς και την ακαδημαϊκή προετοιμασία στα εξεταζόμενα μαθήματα.

Σας περιμένουμε στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας για να συζητήσουμε από κοντά και να σχεδιάσουμε μαζί και με υπευθυνότητα την ακαδημαϊκή σας εξέλιξη.

+30 210 6916990
info@medfc.gr