Οδοντιατρική, Ιατρική και Κτηνιατρική στην Ιταλία, Ισπανία και Ιρλανδία

ΙΤΑΛΙΑ (ΑΓΓΛΟΦΩΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ)

Για εισδοχή στα Πανεπιστήμια της Ιταλίας απαιτείται η εξιδεικευμένη εξέταση ΙΜΑΤ. Η εγγραφή για την εξέταση ΙΜΑΤ γίνεται στα μέσα Ιουνίου με αρχές Ιουλίου. Ακολούθως μετά θα πρέπει να γίνει η πληρωμή της εξέτασης ΙΜΑΤ μέσω της ηλεκτρονικής μερίδας που θα δημιουργηθεί για τον μαθητή κατά την εγγραφή. Η πληρωμή της εξέτασης είναι καθαρά ευθύνη του μαθητή/τρίας. Η εξέταση ΙΜΑΤ γίνεται και στην Κύπρο αρχές Σεπτεμβρίου και τα αποτελέσματα ανακοινώνονται τέλος Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου. Η αποδοχή γίνεται με βάση του αποτελέσματος της εξέτασης  ΙΜΑΤ. Σε περίπτωση επιτυχίας απαιτείται να στείλετε τα ακαδημαϊκά έγγραφα μεταφρασμένα και πιστοποιημένα στο Πανεπιστήμιο. Μέσος όρος διδάκτρων είναι 2500 ευρώ.

ΙΣΠΑΝΙΑ – Cardinal Herrera University (CEU)

https://www.uchceu.com/en/studies/veterinary-area

  • Διάρκεια: 5 χρόνια
  • Γλώσσα: Αγγλικά (40%) και Ισπανικά (60%)
  • Δίδακτρα: €11,280
ΙΡΛΑΝΔΙΑ – Trinity College Dublin

Για εισδοχή σε προγράμματα της Ιατρικής στην Ιρλανδία ακολουθείται η εξής διαδικασία. Οι αιτήσεις σε Πανεπιστήμια της Ιρλανδίας αρχίζουν μέσα Ιανουαρίου με καταληκτική ημερομηνία 1η Φεβρουαρίου. Η διάρκεια σπουδών είναι 5 χρόνια και τα δίδακτρα για το πρόγραμμα Ιατρικής είναι €5,371. Οι εξετάσεις διεξάγονται κάθε Φεβρουάριο στην Ιρλανδία

Οι προϋποθέσεις εισόδου είναι η κατοχή πιστοποιητικού IELTS με βαθμό 6.5 nb 6.0

Απολυτήριο Λυκείου στο οποίο να περιλαμβάνεται η παρακολούθησε σε 2 από τα πιο κάτω μαθήματα:

  • Βιολογία
  • Χημεία
  • Μαθηματικά
  • Φυσική

 

ή A Levels σε 2 μαθήματα από τα πιο πάνω. Σε αντίθετη περίπτωση αν δεν υπάρχει η Φυσική

Το MEDFC ως επίσημα αναγνωρισμένο κέντρο αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες των αιτήσεων προς το Πανεπιστήμιο καθώς και την ακαδημαϊκή προετοιμασία στα εξεταζόμενα μαθήματα.

Σας περιμένουμε στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας για να συζητήσουμε από κοντά και να σχεδιάσουμε μαζί και με υπευθυνότητα την ακαδημαϊκή σας εξέλιξη.

+30 210 6916990
info@medfc.gr